Styrelsen 2021

Styrelsen 2021 

Johanna Karhulahti, ordförande

Jan-Erik Berlin, vice ordförande

Anders Svahn, sekreterare utanför styrelsen

Daniela Berlin, vice sekreterare

Janina Ohls, kassör utanför styrelsen

Pia Gammal, vice kassör

Medlemmar:
Jan-Erik Berlin, Daniela Berlin, Stefan Erlands, Daniel Lönnbohm, Cecilia Rönnkvist och Sofia Boij.

Suppleanter:
Erika Erlands, Richard Örn, Sara Ljung, Gabriella Karhulahti, Jimmy Ljung och Pia Gammal.