Parkering

Skäriteaterns parkering finns nere vid hamnen i Replot. Skyltning finns från Replotvägen.

 

 

Allting får sitt slut, även denna spelsäsong på Brännkull ☀️

Ett stort tack vill vi rikta till alla som hjälpt till på något sätt.
Våra fantastiska skådespelare, alla som hjälpt till med scenografin, alla som kokat kaffe under föreställningarna, alla bidragsgivare och såklart, alla NI i publiken - utan er skulle detta inte vara möjligt.

Vi ses nästa år igen! ☀️