Brännkull

 

Sommaren 2013 blev en händelserik sommar för Skäriteatern, då fick inviga vår alldeles egna spelplats vid Brännkull nere vid hamnen i Replot.

Våren 2012 fick Skäriteatern möjligheten att arrendera Brännkull av Replot Bys Samfälligheter och efter att skogen blivit avverkad började markberedningen av området. Målet var satt, vi skulle äntligen få spelplatsen som vi länge drömt om.

Under våren och sommaren gick det undan med arbetet. Vägen blev byggd och en gräsmatta blev anlagd. Grunden för en gångstig från Replot hamn fixades också till. Under sensommaren/hösten fortsatte arbetet med ett litet servicehus och tack vare flitiga talkoarbetare var väggar och tak snart färdiga.

Under vintern fortsatte arbetet invändigt och i februari kunde det första styrelsemötet hållas på plats. Känslan av att kunna koka kaffe och slå sig ner i vårt eget lilla kryp in var skön.

Arbetet med spelplatsen blir nog egentligen aldrig klar, för alltid finns det något som skall göras. Vi har nu en fin läktare för 200 åskådare, 3 fungerade toaletter varav en inva-WC, ett funktionellt servicehus och två stora förråd.