Föreningsinfo 


Spelplats: Brännkull, vid Replot hamn
Adress: Skaliverkvägen 34, 65800 Replot
Telefon: 044 019 6499
E-post: skariteatern@gmail.com
www.skariteatern.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 5:e ring